Przeglądy budowlane Stalowa Wola Przegląd, Powiat Stalowowolski Kontrole okresowe stanu technicznego przeprowadzamy dokładnie i fachowo.37-450 Rzezczypospolitej 15 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Stalowa Wola. Przeglądy roczne Stalowa Wola, pięcioletnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Stalowa Wola, ekspertyzy Robert Górka org@stalowowolski.pl powiat@stalowowolski.pl podkarpackie 15 6433602

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza witryna o przeglądach obiektów budowlanych jest dla wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiazek ustawowy dopilnowania aby budynek miał cały komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez doświaczonych inspektorów mających pełne uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzwczych.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Stalowa Wola
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Stalowa Wola
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Stalowa Wola
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Stalowa Wola
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Stalowa Wola

Do chwili obecnej wykonaliśmy kilkaset kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Stalowa Wola
kontrole techniczne budynków Stalowa Wola

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Stalowa Wola Portal Stalowa Wola Miasto Stalowa Wola Przeglądy techniczne Stalowa Wola Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku